CHIẾN SĨ

  Hiện thân của sức mạnh và quyền lực!


  -----------------


  Cận chiến tốt


  Sát thương vật lý cao


  Phòng thủ cao


  Lượng máu lớn


  Đặc biệt là ..... cực kỳ điển trai!


  KỴ SĨ

  Lãnh tụ trong các trận chiến!


  -----------------


  Thao túng chiến trường


  Công thủ đều tốt


  Thân thủ nhanh nhẹn


  PHÁP SƯ

  Ma pháp vô địch!


  -----------------


  Băng hỏa song thủ


  Tấn công diện rộng


  Chủ lực trong mọi trận chiến